logo.gif (1847 byte)

u sinnicu i Patti

Commedia Nunzio Cocivera

U sinnicu i Patti mannÚ a Napoli per piatti ma come mai u sinnicu i Patti mannÚ a Napoli per piatti se Patti Ť u paisi di Piatti? 

U sinnicu i napuli sapennu chi Patti Ť u paisi di piatti fannu i piatti e 1'esportano pi tutti parti, pinsÚ: chisti su matti, confunneru i iatti chi piatti; ci mannÚ a Patti un trenu di iatti. 

Sti iatti rivati a Patti si misiru a sicutari i ratti patti patti; i ratti sicutati di iatti currianu come matti pi tutti parti,e ci rumperru i piatti o comuni di Patti; on certu puntu i ratti sicutati di iatti canciarru parti, si misiru sicutari i iatti a corpi di piatti; i iatti sicutati di ratti a corpi di piatti scappaunu pi tutti i parti e ci rumperru 1'autri piatti a Patti e u comuni i Patti, chi era u paisi di piatti, diventÚ u paisi di ratti chi sicutunu i iatti a corpi di piatti.